واحد پشتیبانی ادارات

يکی دیگر از خدمات ما، تامین و مدیریت کارشناسان پیمانی و قراردادهای پشتیبانی در سازمان‌ها و ادارات می‌یاشد. شرکت سانا سیستم پارس با توجه به نیاز مشتریان کارشناسان متبحر را جذب و به صورت مستقر یا پروژه‌ای، خدمات فنی در حوزه آی تی را به سازمان‌ها ارائه می نماید و در این مسیر جهت مدیریت کارکنان تمامی تلاش خود را می‌نماید تا انتظارات فنی و اجرایی کار به‌صورت کامل برآورده گردد.

پیمایش به بالا