قالب های فارسی در سایت Mihantemplate.com

پشتیبانی :مديران انفورماتیك می توانند انجام تعمیرات تخصصی پرينتر و اسكنر و همچنین در دسترس بودن کارشناسان فنی در کوتاه ترين زمان، استیبل بودن سیستمها و در کل دغدغه اي از لحاظ سیستمهاي کامپیوتري و شبكه خود نداشته باشند و تمام تمرکز خود را به هدف اصلی شرکت و يا سازمان يا بنگاه اقتصادي بگمارند.نگهداري و بازبینی تجهیزاتی مانند سرورها، سويیچ ها، روترها،اتاق سرور و … بخشی از وظايفی است که تیم پشتیبانی شرکت سانا سیستم پارس در تعهدات خود نسبت به مشتريان دارد .

شماره تماس : 32471644- 32458303- 034 داخلی 30

آخرین اخبار